บทความน่าสนใจ
ตารางประชุม
วันที่ 10 ตุลาคม 2552
เวลา 9.00-10.00 น
สถานที่ อาคารปัญจภูมิ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
ภาพกิจกรรมสมาคม
 
HEADNEWS  
headnews
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
สมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557


กำหนดการ
8.30 น. ลงทะเบียน
9.00 น. ศาสตราจารย์ จาง หนิง บรรยาย
             เรื่อง "วรรณคดีจีน และแนวทางการเรียนการสอน"
10.00 น. ดร.วีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
             บรรยายเรื่อง "ภาษาจีน : กุญแจเปิดประตูสู่ขอบฟ้าใหม่"
11.30 น. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557
       
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. สมาชิกสังสรรค์
14.30 น. ปิดการประชุม

วันเวลา วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 8.30-14.30 น.
สถานที่ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีการลงทะเบียน
ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี สมาคมครูภาษาจีน หมายเลขบัญชี 026-2-78393-6

และส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกที่สุด
ไปที่ คุณสุวรรรณี โรจน์ทังคำ โทรสาร 02-218-4740

หมดเขตลงทะเบียน วันที่ 24 มีนาคม 2557
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน สมาชิกสมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทย

ค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมฯ ท่านละ 100 บาท
หากมิใช่สมาชิก ท่านละ 1,100 บาท (เพื่อเป็นค่าสมัครสมาชิก 1,000 บาท)

สอบถามรายละเอียด โทรสอบถามได้ที่ คุณสุวรรณี โรจน์ทังคำ 02-218-4739

หมายเหตุ กำหนดการข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม


NEWS
news
member
สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้รับบัตรสมาชิก

กรุณาส่งรูปถ่ายจำนวน 1 นิ้ว 1 รูปมาที่

คุณสุวรรณี โรจน์ทังคำ
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 
ถ.พญาไท อ.ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรารับสมัครครูเพื่อทำการสอนในโรงเรียน

CALENDAR
เมษายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
ผู้เข้ามาเยี่ยมชม
 สมาชิกเยี่ยมชม : 2 ท่าน
ผู้สนับสนุนเว็บไซท์
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว

ท่านที่ไม่สามารถอ่าน
จดหมายข่าวได้ กรุณา
Download Acrobat Reader

acrobat
ใบสมัครสมาชิก
สมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทย (ส.ค.จ.ท)
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร.0-2218-4739 โทรสาร.0-2218-4740